Rüyada Şüphe Görmek

Yorum Yok -

Rüyasında şüpheye düştüğünü görmek, pek iyiye yorumlanmaz.

Rüyasında din hususunda şüphe ettiğini görmek, ara bozuculuk, hile yapmak gibi kötü şeylere işaret ol­makla birlikte, namuslu olan değerli hanımı hakkında da şüphe ederek kötü zanda (düşüncede) bulunacağına da işa­retle tabir olunur.

Rüyada dinî hususlarda şüphe etmek, ni­fak, münafıklık ve hileye işâret eder.  Özellikle din konusunda rüyada şüp­he ettiğini gören kimse, çok dikkatli olması gerekir, kendi­sini iyiden iyiye kontrol etmesi gerekmektedir.

Bazen rüyada Allah (c.c.) kelâmında şüp­he etmek, Allah Teâlâ’nın rahmetinden uzak kalan iki yüzlü insanlardan olmaya işâret eder.

Rüyada Allah (c.c.) kelâmında şüphe etti­ğini görmek, namuslu olan hanımı hakkında kötü bir zanda bulunmaya da işâret eder.Rüyada dinin beyan ettiği şeylerde veya Allah Kelamında şüphe etmek, nifak ve hileye yorumlanır.

Rüyada şüpheden salim olmak da dinde salâha ve Allah Teâlâ^a yönelmeye, iman kuv­vetine ve sıdka işâret eder.

ŞÜPHELİ RÜYALARIN YORUMLARINDA DİKKATLİ OLUNMALIDIR.

Yorum Yap