Rüyada İstifra Görmek

Yorum Yok -

Bir kimsenin rüyada kustuğunu (istifra etti­ğini) görmesi, çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Bazen hayra, Bazen şerre işaret eder duruma göre demişlerdir.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu: Kişinin rüyasında istifra et­tiğini (kustuğunu) görmesi, altı cihete işaretle yorumlanır:

Tövbeye geleceğine işaretle,

Pişmanlık ve nedamet edeceğine işaretle,

Zarar ve ziyana uğramasına işaretle,

Sıkıntılardan üzüntü ve kederden kurtuluşa işaretle,

Emaneti yerine getireceğine işaretle,

Müşkülat ve zorluklara düşeceğine işarettir demiştir.

Oruçlu olan bir kimse, rüyasında istifra ettiğini (kustuğu­nu) görse, bu rüyası onun borçlarından kurtulacağına işa­ret olarak yorumlanır denmiştir.

Bazı yorumculara göre, bir kimsenin rüyada kolayca kus­tuğunu (istifra ettiğini) görmesi, kötülüklerden vazgeçerek tövbe etmesine ve Allah’a yönelmesine veya bildiği bir hakkı sahibine verir (hakkı sahibine iade eder) şeklinde yo­rumlamışlardır. Eğer zorluk çekerek zahmetle kustuğunu (istifra ettiğini) görürse, bu rüya iyiye yorumlanmaz. Azaba düşeceğine işaret eder. Bu rüyayı gören hasta biri ise, ve­fat edeceğine işarettir. Hamile bir kadın görürse (bu zor kusmayı) çocuğunu düşüreceğine işarettir demişlerdir.

Yorum Yap