Rüyada Hezimet Görmek

Yorum Yok -

Rüyada Müslüman askerlerin savaşta bozulmaları, onların savaşta sebat ve metanet göstermelerine ve bozulmaların ardında da muzaffer olmalarına işarettir.

Bir kimse rüyada korktuğunu, bozguna uğradığını, ancak düşmanının kendisine kavuşamadığını görse, o kimseye düşman tarafından bir korku erişir, sonra ondan yine kurtulur.

Rüyada düşmandan gizlendiğini gören kimse, düşmanına galip gelir. Düşmanının kendisine muttali olduğunu gören kimseye, düşmanından bir bela erişir.

Düşmanı gördüğünde korkarak titrediğini gören kimseye, takat getiremeyeceği bir üzüntü isabet eder.

Kafirler için, hezimet, bozguna uğramaları, Müslümanlar için ise galibiyet ve zafere erişmeleridir.

Bir kimse rüyada birtakım adaletli askerlerin savaşta bozulmuş oldukları halde bir şehire girdiklerini görse, onların nusret ve zafere kavuşmalarına, eğer askerler zalim iseler, onlara bir azab ve cezanın geleceğine yorumlanır.

Yorum Yap