Rüyada Hafaza Melekleri Görmek

Yorum Yok -

Bir kimsenin rüyada insanlarının hayır ve şerlerini yazmakla görevli Hafaza Meleklerini görmesi, büyük hayır ve berekete işaret olarak yorumlanır. Bu rüyayı görmek, takva sahibi olmaya, ahiret sevinç ve mutlulu­ğuna, cennete girmeye işaret eder denmiştir.

Rüyada “Kirâmen kâtibin” isimli, insanla­rın iyi ve kötü amellerini yazan melekleri görmek, tanınmış âlim ve emniyetli kimselere işâret eder.

Bazı kere de hafaza meleklerini görmek, muttaki olmaya, âhirette sevinç ve müjdeye ve cennete delâlet eder.

Yorum Yap