Rüyada Hz Hafsa Görmek

Yorum Yok -

Bir kimsenin rüyada Hazret-i Hafsa (r.a.) validemizi görmesi, iyiye ve hayra yorumlanır. Bekar bir kim­senin rüyada peygamberimizin temiz zevcelerinden olan Hz. Hafsa validemizi görmesi, temiz bir hanımla hayatını birleştireceğine (evleneceğine) ve maişetinin kolay kazanılacağına işaretle yorumlanmıştır.

Bekâr bir adamın rüyada, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in zevcelerinden birini görmesi, sâliha bir kadınla evlenmesine ve geçimin ko­laylığına işâret eder.  Peygamberimizin diğer zevcelerini de görmek hayra işaretle yorumlanmıştır. Bir kimsenin rüyada Hazret-i Peygamber Efendimizin hanım­larını görmesi, onun Allah’ın emirlerine uymasına ve sünnet-i seniyeye sarılacağına, din yolunda sadakat ile bağlılı­ğına işarettir şeklinde tabir olunmuştur denmektedir.

Rüyada Peygamber Efendimiz’in hanımla­rından Hz. Ömer İbn Hattab’ın kızı Hz. Hafsa’ yı görmek, iyilik ve vefaya, iyi ve güzel şeylere işâret eder.

Bir kadının rüyada, Peygamber Efendimiz’in zevcelerinden birini görmesi, sâlih ve muttaki bir kocaya işârettir.

Rüyada Peygamber Efendimiz’in hanımla­rını görmek, Allah emrine tâbi olmaya, sünne­te sarılmaya ve dinde sıdka delâlet eder.

Yorum Yap