Rüyada Hacca Gitmek

Yorum Yok -

Bir kimsenin rüyada kendisinin hacca gittiği­ni görmesi, hayırla ve iyiliklere, güzelliklere işaret eder.

Rüyasında kendisinin hacca gittiğini ve hac yolunda ol­duğunu görmek, rüya sahibinin dünya ve ahiret işlerinde istek ve dileğine ereceğine, muradına kavuşacağına işa­rettir şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyasında hacca gittiğini ve kendisini Müzdelife’de olduğunu görmek, dindarlığı sayesinde güzel övgülere mazhar ola­cağına işarettir. Rüyasında hacca gittiğini ve Mina’da bu­lunduğunu gören kişi, emniyet içinde selamette olacağına ve muradına ereceğine işaretle yorumlanır denmiştir.

Rüyada, dinî ölçüler içerisinde hacca gitti­ğini ve hac vazifesini yerine getirdiğini gör­mek, dininde güzellik ve istikamete, kavuşaca­ğı sevaba, korkulardan kurtulmaya, borcunu ödemeye ve Müslümanlara vereceği emanet­lere yorumlanır.

Hac yapmamış bir kimsenin rüyasında hac zamanında hacca gitmek için yola çıktığını görmesi, hacca gitmesine işârettir.

İşinden çıkarılan bir kimsenin rüyasında hac zamanında hacca gitmek için yola çıktığını görmesi, rüya sahibinin çıkarıldığı işe tekrar geri dönmesine işâret eder.

Hasta olan bir kimsenin rüyasında hac za­manında hacca gitmek için yola çıktığını gör­mesi, şifâ bulmasına işârettir.

Borçlu olan bir kimsenin rüyasında hac zamanında hacca gitmek için yola çıktığını görmesi, borcunu ödemesine işârettir.

Esnaf olan bir kimsenin rüyasında hac za­manında hacca gitmek için yola çıktığını gör­mesi, çok kazanç elde etmesine işârettir.

Misafir olan bir kimsenin rüyasında hac zamanında hacca gitmek için yola çıktığını görmesi, selamette olmasına işârettir.

Hac yahut umre yapmış bir kimsenin rüya­sında hac zamanında hacca gitmek için yola çıktığını görmesi, ömrünün uzun ve işinin makbul olmasına işâret eder.

Rüyasında hac için yola çıkıp, oraya kavu­şamadığını görmek, rüya sahibinin bulunduğu memuriyetten çıkarılmasına işârettir.

Tüccar olan bir kimsenin, hac için yola çıkıp, oraya kavuşamadığını görmesi, zarar edeceğine işârettir.

Sağlıklı bir kimsenin, hac için yola çıkıp, oraya kavuşamadığını görmesi, hastalanması­na işârettir.

Yolcu olan bir kimsenin, hac için yola çı­kıp, oraya kavuşamadığını görmesi, yolunun kesilmesine işârettir.

Sapık bir adamın hac rüyası görmesi, hida­yete ereceğine ve Rabbi’nin onu mağfiretine mazhar buyuracağına işârettir.

Rüyasında yaya olarak hacca gittiğini gör­mek, rüya sahibinin kefaretini vereceği bir yemin edeceğine işârettir.

Bazen de yaya olarak hacca gittiğini görmek, rızık ve ganîmet sahibi olmaya işârettir.

Rüyada, binekli olarak hacca gittiğini gör­mek, bindiği hayvanın işâret ettiği kimsenin yardımına kavuşmaya işârettir.

Rüyasında yalnız olarak hacyoluna çıktığı­nı ve insanların kendisi ile vedalaştıklarını görmek, rüya sahibinin âhirete göçebileceği- ne, üzüntü ve kedere işârettir.

Bekâr bir kimsenin rüyasında haccettiğini görmesi, evlenmesine işârettir.

Rüyada hacca giden kimse, öğrenci ise muradına kavuşmaya; fakir ise zengin olmaya; günahkâr ise tövbe etmeye; evli ise hanımını boşamaya; gayrimüslim ise Müslüman olmaya işâret eder. Rüyada hacca giden kimse eğer hasta ise, bu rüya hayra yorulmaz.

Rüyada hac yolculuğundan gelmek, şid­detten sonra kurtuluşa; hastalıktan sıhhate ve evvelce bulunduğu hale dönmesine işâret eder.

Rüyada Kabe^e girmek, bütün korkular­dan emin olmaya işâret eder.

Hac veya umrede ihrama girdiğini görmek, bekâr için evlenmeye; evli için de hanımdan ayrılmaya işârettir. Hasta birinin böyle rüya görmesi, hayra yorulmaz.

Bir kimsenin rüyada hanımı ile beraber ihrama girdiğini görmesi, hanımını boşamaya ve hanımının ona nâmahrem olmasına işârettir.

Rüyada kendisini Arafat’ta durur görmek, bütün arzularına kavuşmaya; Kabe’de durdu­ğunu görmek, dünya ve âhirette selâmet ve saâdete ermeye işâret eder.

Kabe içinde namaz kıldığını görmek, dua­ların kabulüne, dünya ve âhiret nimetlerine işâret eder.

Rüyada hac farz olduğu halde haccetmeye niyeti olmadığını görmek, Allah’ın nimetini ve üzerinde olan emaneti inkâr etmesine işâret eder.

Yorum Yap