Rüyada Haccamat Görmek

Yorum Yok -

Rüyada kan aldırmak veya kan aldırdığını görmek, hayırla ve iyilikle yorumlanır.

Bazı rüya tabircilerine (yorumcularına) göre; rüyasında kendisinin haccamat olduğunu (kan aldırdığını) ve başka bi­rini haccamat etmiş (kanım almış) olduğunu görmek, iyi sa­yılır, hayra yorumlanır. Bu rüyayı gören kişi, eğer layık ve ehilse, büyük bir memuriyete geleceğine işarettir. Eğer be­kar biri ise, evleneceğine işaret eder. Bazen de, bir sözleş­me yaparak imza atar. Ya da üzerine bir emanet alır şek­linde yorumlanır denmiştir.

Bir kimsenin rüyada haccamat olduğunu (kan aldırdığını) ve kanın da çıktığını görmesi, o sene içinde hasta olmayaca­ğına, sağlıklı olacağına ve eğer hasta ise, şifa bulacağına, hastalıktan iyileşeceğine işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyasında haccamat olduğunu görmek, kötülükten ve kor­kulardan kurtulmaya işaret eder şeklinde yorumlamıştır.

Bir kimsenin rüyada hacca­mat olayını görmesi şu cihetlere işarettir demiştir:

Rüyada görülen Hacerü’l esved, hacca işâret eder.

Rüyada Hacerü’l-Esved’i öptüğünü ve ona yüz sürdüğünü görmek, haccetmeye, dünya ve âhiret selâmetine ve geniş rızka delâlet eder. Hacerü’l esvede el sürdüğünü gören kim­se hacca gider.

İnsanların Hacerü’l esvedi kaybettiklerini ve yerini bulduklarını görse, o kimse kendisi­nin hidayette, insanlarında sapıklıkta oldukla­rını zanneder bir kimse olduğuna işâret eder.

Rüyada Hacerü’l-Esved’i yuttuğunu görmek, insanları dinden uzaklaştırmaya delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Hacerü’l-Esved’i kesti­ğini görmesi, halkı kendi görüşü üzerinde toplamaya delâlet eder.

Rüyada Hacerü’l-Esved’i söküp kendisi için alıkoyduğunu görmek, Müslümanlıktan ayrı olarak bidat işlemede yalnız kalacağına işârettir.

Yorum Yap