Rüyada Fırın Görmek

Yorum Yok -

Rüyada fırın, ev sahibine veya ev sahibinin çoluk ve çocuğunun işlerini yürüten hizmetçisine yorumlanır. Bazen fırın, evin malını ve sırrını muhafaza eden ambar, mahzen, kasa veya sandığına yorumlanır. Tandır ocağının yorumu da böyledir.

Rüyada çarşı fırını görmek, hakimin evine, okula ve çocukların ihtiyaçlarının giderilmesine işaret eder. Bundan dolayı bir kimse, rüyada hamurunu fırına götürse ve ekmek yaptırsa o kimsenin ihtiyaçlarının bitmesi, hastalıklardan kurtulması anlamına gelir. Bilinen bir fırını rüyada görmek, dükkan, bağ bostan gibi kazanç ve geçim sağlamaya işaret eder. Rüyada tanımadığı bir fırına arpa ve buğday gönderen kimse hasta ise ölür. Fırın çeşitlerinin her biri için ayrı bir tabir vardır.

Kebap fırını görmek; hapse, sıkıntı içerisinde olanın sıkıntısının gitmesine, moralinin iyi olmasına işaret eder. Parça parça etleri kurutmak için kullanılan fırını görmek, herkesin sorunlarına çözüm bulan, lider yapıda bir insana işaret eder. Kış günü bir fırının başında ısındığını gören kimse mevsimi gelmeden çeşitli meyveler yer ya da rahata erer. Yaz gününde bu rüyayı görmek, sıcaklıktan dolayı hasta olmaya, üzüntü ve sıkıntının gitmesine işaret eder.

Rüyada fırın görmek, kadınlara, nüfuzlu, fakat zalim bir kimse ve gam kederle yorumlanır. Fırını yakıp kızdırmak nüfuz­lu fakat zalim büyük bir adama intisap etmeye, fırında hamur yoğurmak, ekmek pişirmek hayırlıdır. Ekmeklerin pişmediğini görme büyük bir felakete düşüleceğine, sıcak fırına girmek, halktan biriy­le evlenmeye, fırını kapalı görmek, halkın zarurete düşüp zorluk çekeceğine, fırın kapısını görmek, o memlekette zulüm kalmaya­cağına yahut kıtlık olacağına, fırın yaptırmak fırın sahibi olmak kendi halinize göre büyük bir iş başına geçeceğinize, bekar iseniz evleneceğinize, tüccar iseniz kazanacağınıza,orta halli iseniz iyi bir geçim temin edeceğinize işaret eder.

Rüyada fırın görmek, gönül huzuruna ve bolluğa delalet eder. Rüyada fırından sıcak ekmek çıktığını görmek ise, geleceğinizin parlak olduğuna yorumlanır.

Rüyada fırın görmek, karlı kazanca, hayır ve berekete, menfaat elde etmeye işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında ekmek pişirmek için fırını yaktığını görmek, büyük bir memur olmaya, halka (insanlara) faydalı ve ya­rarlı biri olmaya işaret olarak yorumlanır.

Rüyada külsüz fırın (fırında hiç kül olmadığını) görmek, ha­yırsız, fayda ve yararı dokunmayan bir kadına işarettir.

Rüyada bir fırını yakıp kızdırdığını ve fırında ısındığını görmek, bir hakime yakın olmaya işaretle yorumlanır.

Rüyasında fırında ekmek yoğurmakta olduğunu görmek, hayırlıdır. Hayra yorumlanır, işlerinin neticelenmesine ve rızık elde etmeye işarettir.

Rüyasında fırında ekmek pişirdiğini görmek, hayra yorumlanır. Fakat ekmek pişirmeyi istediği ve pişirmek için uğraştığı halde ekmeğin pişmediğini gör­mek, kesinlikle iyi değildir, hayra yorumlanmaz demiştir.

Rüyada fırın görmek, ev sahibine veya ev sahibinin çoluk ve çocuğunun işlerini yürüten ve düzene koyan hizmetçisine işâret eder.

Bazen rüyada tandır ve fırın görmek, evin malını ve sırrını muhafaza eden, kasa, mahzen ve sandığa işâret eder.

Bazen de rüyada fırın görmek, sokağa ve caddeye işârettir.

Yine rüyada görülen fırın, kâr ve menfaate, hayır ve berekete işârettir.

Fırın görmek, kadınlarla, üzüntü ve keder­le, zâlim ancak faydalı bir insanla da tabir olunur.

Mahalle fırını, insanların topluca sahip ol­dukları müşterek dünyalığa işâret eder.

Bir kişinin rüyada hamurunu fırına götürüp ekmek yaptığını görmesi, ihtiyaçlarının bitme­sine, hastalıklardan şifâ bulmaya ve hayra işâret eder.

Rüyada tanıdığı veya bildiği bir fırını gör­mek, dükkan, bağ ve bahçe gibi kazanç ve geçimine, hububat ve mevki’e işâret eder.

Bazen de, hayır-şer, fazlalık-eksiklik ve memuriyet gibi rüya sahibinin kendisine veya kazanç yerine ait şeylere işâret eder.

Rüyada tanımadığı veya bilmediği fırını görmek, sultanın sarayına ve hakimin evine işâret eder.

Rüyada kendisinin bir fırın yaptırdığını gör­mesi, o mahallin halkı için menfaat teminine işâret eder.

Fırın yahut tandırı kızdırmak menfaat ve kazanca yorulur.

Fırında hamur yoğurduğunu görmek, yap­tığı bir işten dolayı kazanç elde etmek ile tabir edilir. Yoğurduğu hamurdan ekmek pişirdiğini ve halka dağıttığını görmek, büyük hayır ve sevaba nâiliyete işâret eder.

Kış mevsimi fırın ağzına yakın durmak ya­hut tandırın karşısında oturmak rahatlığa işâret eder.

Fırın ve tandır ateşinden bir yerinin yandı­ğını görmek dünyalıktan yahut birinden gele­cek sıkıntıya işâret eder.

Yorum Yap