Rüyada Fırat Nehri Görmek

Yorum Yok -

Rüyasında Fırat nehrini görmek, dilek ve mura­dının gerçekleşmesine, bolluk ve refaha kavuşmasına işaretle tabir olunur.

Rüyasında Fırat nehrinin suyundan içtiğini görmek, bol rızık, iyi ve geniş bir geçime işaretle tabir olunur. Rüyada Fırat nehrinden su içtiğini gören kimse, Allah (c.c.) tarafından menfaat ve be­rekete erişir. Yine rüyada fırat suyunu içtiğini görmek, çok namaz kılıp ibadet etmekle tabir edilmiş­tir. Bu rüya, rüyayı görenin kanaatkârlığına da işâret eder.

Rüyasında Fırat nehrini kurumuş olarak görmek, büyük bir devlet adamının ölümüne işaretle tabir edilir. Fırat nehrinin suyunun çekildiğini ve kurudu­ğunu görmek, devlet başkanının vefatına, mül­künün elinden gideceğine, helâk olacağına ve insanları sıkıntıya sokan karmaşaya işâret eder.

Yorum Yap