Rüyada Fil Suresi Görmek

Yorum Yok -

Rüyasında Fil Suresini okuyan veya dinleyen kim­se, düşmanlarına galip (üstün) gelir, dilek ve muradına ka­vuşur ve ömrü müddetince korkulardan emin ve emni­yette olarak yaşar şeklinde tabir olunur.

Bir kimse rüyada Fil Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okusa veya üzerine okunduğunu görmek, düşmanlarına galip gelmeye işâret eder.

Eğer rüyayı gören idareci ise, asker biriktirerek feth ve zafere kavuşur, o kimse hacca gider.

Ayrıca Allah düşmanlarının helâk olacağı bir fitne meydana çıkar veya Allah (c.c.), o kimseyi hayatı boyunca korku ve iftiradan korur.

Yorum Yap