Rüyada Fincan Görmek

Yorum Yok -

Rüyada fincan görmek, az bir menfaat elde etmek, az bir yarar sağlamak veya ümit edilen bir şeye işaret eder.

Fincan ile kahve içtiğini görmek, beklen­medik bir misafirin geleceğine, sevinç ve kedere vesile olan günlük sıradan işlere işâret eder. Rüyasında fincanda kahve içtiğini gören kimse, evinde beklemediği bir misafir ile karşılaşacağına işaret eder.

Rüyasında bir fincanla bir şey içtiğini görmek, hayatının maddi ve manevi olarak doyum (zenginlik) içinde geçece­ğine işaretle yorumlanır.

Rüyada fincan görmek, küçük bir menfaat veya küçük bir zarara, fincan almak, küçük bir kazanç ve kâra, fincan kaybetmek küçük zarara işarettir.

Fincanı düşürüp kırmak kendi kusuru olmadığı halde küçük bir zarar ve ziyana uğrayacağınıza, fincanı elinizden atıp kırmak kendi kendinize zarar görmenize se­bep olacağınıza yorumlanır.

Rüyada görülen fincan, kâr veya zararın küçüğüne işâret eder.

Yorum Yap