Rüyada Düşman Görmek

Yorum Yok -

Rüyada düşman görmek, rüya sahibinin inatçı ve kendisine karşı olan kimseler üzerine kadrinin yüksek olduğunu, Allah (C. C.) tarafından onaylanmasından ve düşmanlarına galip gelmeye yorumlanır. Bir kimse rüyada birisinin kendisine düşmanlık yaptığını görse, o kimse ile dost olur.

Bir kimseyi rüyada düşmanı kötü bir şeyle korkutsa, o kimse hayra erişir. Düşmanı kendisine bir hayır vadetse, o kimseye düşmanından bir kötülük erişir.

Bir kimse rüyada düşmanı yanında rehin bırakıldığını görse “Herkes kazancı mukabilinde bir rehindir.” mealindeki ayetin işaretince, o kimse birtakım günahlar kazanır ve bunlar için de rehin tutulur.

Rüyada düşman görmek, düşmanı yenmeye işaret eder. Rüyada birinin kendisine düşmanlık ettiğini görmek, o kişiyle dost olmaya işaret eder. Düşmanı bir kimseyi elinde kötü bir şeyle korkutsa o kimse hayra erişir. Düşmanın bir yerlere doğru gittiğini görmek, sel baskınları olacağı anlamına gelir. Rüyada düşmanı yakaladığını görmek, düşmana galip gelmeye, bazen de kabızlık sebebiyle hastalanmaya işaret eder.

Rüyada düşman görmek, düşmansızlığa, evin­de veya işinde bir tehlike, kavgadan sakınmak gerektiğine işaret eder. Düşman ile yola çıkmak her şeyde başarılı olmaya işarettir. Düşman ile yemek yemek, aşkta başarıya, düşman ile konuşmak bir tehlikeden kurtulmaya yorumlanır. Düşman ile kavga etmek guru­run yüzünden sevilmediğine, düşman ile eğlenti yapmak, gizli bir tuzak hazırlandığına işarettir.

Uyku halinde (rüyada) kişinin bir düşmanını görme­si, iyidir. Bu onun kadri yüce bir insan olduğuna, Cenab-ı Allah’ın kendisine yardım ettiğine ve varsa düşmanlarına galip (üstün) geleceğine işaret eder.

Bir insan rüya halinde (rüyasında) başka birinin kendisine düşmanlık ettiğini görse, bu onun o düşmanlık eden kişi ile dost olacağına işaret olarak yorumlanır.

Bir kimse rüyasında düşmanını esir ettiğini görse, bu rü­ya, rüyayı gören kişinin, bir musibete büyük bir sıkıntıya düşeceğine işaret olarak tabir olunmuştur.

Rüyada düşman atlarının oraya buraya koşuştuğunu gör­mek, o bölgeye sel basacağına, afet olacağına işaret eder denmiştir.

Rüyada düşman askerinin bir bölgeye girdiğini görmek, yi­ne şiddetli yağmur ve sel afetine işaret olarak yorumlanır.

Uyku halinde (rüyada) düşmanı tarafından korkutulduğu­nu gören kişinin bu rüyası, ona (rüya sahibine) düşmanın­dan bir zarar veya bir kötülük geleceğine işarettir.

Bir kimsenin rüyada düşmandan kaçtığını görmesi, iyi de­ğildir. Bu rüya, rüya sahibi kimsenin, ahlakının (huyunun) değişeceğine, yani halihazırda (o anda) bulunduğu ahlak ve huyunun kendisinden gideceğine ve benliğini kaybede­ceğine işarettir şeklinde tabir olunmuştur.

Kişinin rüyada düşman tarafından bir şey ile korkutulması, hayra ve iyiliğe işâret eder.

Rüyada düşmanına öğüt verdiğini ve iyilik yaptığını görmek, düşmanın hainliğine ve hilekârlığına işâret eder.

Rüyada düşman görmek, rüya sahibinin İnatçı ve kendisine muhalif kimseler üzerine kadrinin yüksek olduğunu, Allah Teâlâ tarafın­dan teyit edilmesine ve düşmanlarına galip gelmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada birisinin kendisine düşmanlık yaptığını görmesi, o kişi ile dost olacağına işâret eder.

Rüyada düşmanın bir şehir veya kasabaya girdiklerini görmek, oraya yağacak yağmura veya gelecek sele işâret eder.

Rüyada düşmanın yüzünü tam görmek, bir düşmanla barış yapmaya işârettir.

Yine rüyada görülen düşman, zafere, yar­dıma ve Cenâb-ı Hakk’ın teyidine işâret eder.

Rüyada düşmanını esir ettiğini görmek, şiddetli üzüntü ve büyük kederdir. Yine düşmanını rehin almak, birtakım günâhları işlemeye işâret eder.

Rüyada düşmandan kaçtığını görmek, bu­lunduğu huy ve ahlâkın kendisinden gitmesine işârettir.

Düşmanı kuşatmak, işteki sebata, düş­manları gözetmeye yahut onlara galip gelme­ye işârettir.

Yorum Yap