Rüyada Dümbelek Görmek

Yorum Yok -

Uyku aleminde (rüyasında) dümbelek görmek, ha­yırla yorumlanır. Bu rüya, sevinçli ve hayırlı bir habere işaret olarak yorumlanır. Veya uzaktan gelecek bir yolcu­nun haberine işaret eder de denmiştir.

Bazı yorumcular, dümbeleği, harp ve savaşlarda çalman “Nakkare”ye benzetmişler ve hayra yorumlamışlardır. Ba­zıları ise, dümbeleği, çalgı aletlerine benzeterek, hayırla yorumlamamışlardır. Bu ikinci yoruma göre, dümbelek görmek, hayırlı değildir denmiştir. Yine bu yorumculara göre, dümbelek görmek, fena bir habere, kötü bir işe, ya­lan bir habere işaretle yorumlanmıştır.

Kişinin rüyada dümbelek görmesi, hayırlı ve sevinçli bir habere işârettir.

Bazende rüyada dümbelek görmek, uzak­tan gelecek bir yolcuya işâret eder.

Yorum Yap