Rüyada Dibek Görmek

Yorum Yok -

Rüyada taştan bir dibek görmek, kolaylıkla düzelteme­diği malını, zahmet ve meşakkat ile düzelten kimseye işa­rettir. Rüyada taş dibeği görmek, kolaylıkla ıslah edemediği malı, zahmet ve meşakkat çekerek ıslah eden kişiye işâret eder. Rüyada görülen dibek, düşmanlığa, şiddete ve zorla bir şeyi istemeye işarettir. Bazı yoruma göre, dibek gör­mek, insanın ihtiyaçlarını gidermesine ve işlerini kolaylaştıracağına işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyasında dibekte bir şeyler dövdüğünü görmek, bazı yo­ruma göre, evlenmeye, rüya sahibinin evleneceğine işaret olarak tabir edilir. Rüyada dibekte bir şey dövdüğünü gör­mek, evlilik ile tabir olunur.

Bir kimsenin rüyada dibek görmesi, kadına işâret eder.

Bazı kere de rüyada dibek görmek, ihti­yaçları gidermeye ve işleri kolaylaştırmaya işârettir.

Rüyada taş dibeği görmek, kolaylıkla ıslah edemediği malı, zahmet çekerek ıslah eden kimseye işarettir. Dibek, düşmanlık, şiddet, zorla bir şeyi talep etmeye yorumlanır. Bazen ihtiyaçları gidermek ve işleri kolaylaştırmak olarak yorumlanır.

Yorum Yap