Rüyada Deve Hanı Görmek

Yorum Yok -

Rüyada deve hanı görmek, tekke ve cami gibi ileri gelenlerin toplandığı veya otel gibi yolcuların konakladığı yerlere işaret eder şeklinde tabir edilir. Deve hanında gö­rülen darlık, genişlik veya yenilik ve harap olmuşluk tabir ve yorumu, anlatılan cihetlere işaretle yapılır.

Yorum Yap