Rüyada Defterdar Görmek

Yorum Yok -

Rüyada defterdar görmek, alacak verecek hesaplarında daha da dikkatle hareket etmek lazım geldiğine işaretle yorumlanır.

Defterdar görmek, eziyet eden ve her şeyi hesaba katan ve rahatsızlık veren bir adamı temsil eder şeklinde tabir edilir.

Bir kimsenin rüyada defterdar ve muhase­beci görmesi, şiddet ve azap sahibi kişi ile tabir olunur.

Rüyada görülen defterdar ve muhasebeci­nin hesap yaparken zorlandığının görülmesi, rüya sahibine o kimseden gelecek bir kötülüğe işâret eder.

Bazen rüyada defterdar ve muhasebeci görmek, işleri hesaplı ve belli bir düzen içinde .yürütmeyeyahut ameldeki noksan ve kusurla­ra işâret eder.

Rüyada güzel yüzlü, güzel kokulu, güzel ve temiz elbiseli kimseler tarafından hesaba çekildiğini görmek, rüya sahibi için güzel ve iyi amel işlemeye işâret eder; görülen rüya bu hallerin dışında zuhur ediyorsa, amellerde noksan ve kusurlara işârettir.

Rüyada muhasebeci ve defterdar, azab sahibi bir kimsedir. Eğer muhasebeci muhasebede çetinlik gösterirse o kimseden rüya sahibine bir azab erişir. Eğer işçi ve memur olan bir kimse kendi hesabım kafi derecede verdiğini görse kadri yüksek, rızık ve geçimi geniş olur. Hesabını vermekte aciz kaldığını görse, kıymeti düşer, üzüntü, keder ve ziyana uğrar.

Yorum Yap