Rüyada Değnek Görmek

Yorum Yok -

Rüyada değnek (asa-sopa) görmek, güvenlik, emni­yet, kuvvet ve kudret sahibi olmak, halka yardımcı olan kimseyi temsil eder, şeklinde tabir olunur.

Rüyada görülen değnek, arzusuna, istek ve maksadına ka­vuşmasına, malı, serveti nedeniyle kuvvetli bulunduğuna, düşmanına galip (üstün) geleceğine işaret eden yorumlardır.

Değnek, baston bir kuvvettir; kendisine dayanılan ve güve­nilen güçlü bir kimseyi temsil eder, anlamında tabir edilir.

Rüyasında elindeki değneği ile bir şeye vurduğunu gören kişi, istek ve arzusuna yolsuzluk ve haksızlık ederek erişir şeklinde tabir olunur. Değneğiyle vurduğu şeye vurduğu andaki hissettiği kuvveti miktarınca o şeyden kendisine bir şey isabet eder (düşer) şeklinde yorumlanır.

Rüyada değnek görmek kuvvetli ve emin olma­ya işarettir. Kırılmış değnek görmek, tehlike ve düşmanlığa, değnekle dayak yemek, hayatta karşılaşacağınız bütün güçlüklere göğüs gereceğinize yorumlanır. Değnekle dayak atmak akraba ve yakın­larınızdan birine iyilik edeceğinize, demirden değnek görmek, has­talığa işarettir.

Yorum Yap