Rüyada Davul Görmek

Yorum Yok -

Rüyada davul görmek, mal ve mülke işarettir. Da­vul sopası görmek, dünya ve ahiret‘te saadete yorumlanır. Davul çalmak, boş yere kendinizi üzdüğünüze işarettir. Da­vulu bozulmuş görmek, kötü bir haber veya bir olaya işarettir. Da­vul satın almak, her şeyden soğukluk duymaya ve dehşete düşme­ye işarettir. Davulu kaybetmek birisi tarafından tehdide ve işleri­nizde zorluk çıkacağına işarettir.

Rüyada davul görmek, genellikle hayra ve iyiye yorul­maz. Davul görmek, yalan şeylerle uğraşmak, yalan yere bağırıp çağırmak, yaygaracılık, yalan haber gibi kötü nite­likteki şeyler ile yorumlanır. Devlet başkanı ve hükümda­rın davul görmesi ve sesini duyma zafere işarettir.

Rüyada davul çaldığını veya çalındığını duyan bir kimse, yalancı, yalan sözler veren, faydasız yalan şeylerle uğraş­mak gibi şeyler ile tabir olunur.

Bir kimsenin rüyada davul görmesi, boş bir haber ile tabir olunur.

Rüyada omuzunda davulu olan birini gör­mek, koğucu ve şarap satan adama işâret eder.

Rüyada kendi elinde davul olduğunu ve evinde davulla oynadığını ve çağırıp bağırdını görmek, bela ve musibet ile tabir olunur. Ve o adama bir musibet erişir.

Rüyada bando davulunu görmek, her ha­linde yüce Allah’a şükür ve hamd eden kişiyi görmeye işâret eder. Bazen de bando davulunu görmek, yalan habere işâret eder.

Rüyada devlet başkanına ait davulu gör­mek, sultana haber götüren kimsenin ölebile­ceğine işârettir.

Rüyada Hac kafilesine çalınan davulu gör­mek, rehber ve kılavuza işârettir.

Rüyada gaziler için çalınan davulu görmek de, rehber ve kılavuza işârettir.

Rüyada gaziler ve cengaverler için çalınan davulu görmek, izzet ve şerefe, elde edilecek bir nîmete işârettir.

Rehberlik görevi yapan ya da gaza için çalınan davul, hayırlı iş ve habere delâlet eder.

Kadın tabiatlı, huyu kötü ve alçak bir ada­mın davulunu görmek ise, ayıplı ve kötü bir kadını görmeye işârettir.

Yine rüyada kadınlara ait davulu görmek, batıl yollarla elde edilen faydası az ve düşma­nı çok olan bir ticarete işâret eder.

Rüyada görülen davul, boş haberdir. Davulu olan bir kimse boş işlerle uğraşan kimseye işaret eder. Evinde davul çalıp oynadığını gören kimseye bela erişir. Bir kimse rüyada kendinsin davula dönüştüğünü görse bu saçma sapan bir rüya olduğu için batıldır.

Bando davulunu görmek yalan habere işaret eder. Bazı tabirciler bando davulunu görmek her halinde Allah’a şükreden ve iyi ahlaklı bir kimseyi görmeye işaret eder, dediler. Sahur davulu gibi belli bir vakti haber vermek için çalman davulu görmek; zengin ve kibirli bir kimseye işaret eder.

Rüyada davulcu görmek; haber getirip götüren kimseye ve kulunç hastalığına delalet eder. Bazı tabirciler davulcu için asılsız haberleri veren kimsedir, dediler.

Evinde davulla oynadığını ve çağırıp – bağırdığını gören kimseye, bir musibet erişir.

Davul sesi işitmek yakında yeni ve sürprizli haberlerle karşılaşmaya işa­rettir. Rüyada davul sesi duymak, yalan ve faydasız haber ile yo­rumlanır.

Davul sesi gibi, rüyada görülen her türlü ses, şamata ve gürültü çıkaran şeyler rüyada cimri bir takım zenginlere delalet eder.

Yorum Yap