Rüyada Damgacı Görmek

Yorum Yok -

Bir kimsenin rüyada damgacıyı görmesi, yaldızlı ve süslü sözler söyleyen, içi ve dışı bir olmayan hilekâr bir adama işâret eder.

Bazen de rüyada damgacıyı görmek, kâtibe, şiir söyleyen bir edibe veya çalgı çala­rak insanları eğlendiren kişiye işârettir.

Bir kâğıdı mühürle damgaladığını görmek, büyük bir iş için biriyle bir anlaşma yaptığına işârettir.

Başka birisinin kendi uzattığı kağıdı dam­galadığını görmek, o kişi ile arasında bir anlaş­ma olacağına işârettir.

Yine rüyada elindeki bir âletle bazı hayvan­lara kızgın damgalar vurup onları işâretlediğini görmek, mal ve mülk sahibi olacağına işârettir.

Rüyada damgacıyı görmek, yaldızlı söz söyleyen ve içi dışı gibi olmayan hilekar bir adama yorumlanır. Damgacıyı görmek katibe ve şiir söyleyen bir edibe veya çalgı çalarak insanları eğlendiren bir kimseye yorumlanır.

Yorum Yap