Rüyada Dellal Görmek

Yorum Yok -

Bir kimsenin rüyada dellâl olduğunu gör­mesi, salâh ve hidayete ve sâlih ameller işle­meye ve halk arasında medhü senaya nâiliyete işâret eder.

Rüyada dellâl görmek, sâlih ve muhlis bir kimseye işâret eder.

Bazı kere de dellâl görmek, rüya sahibi için dedikodu yapılacağına işârettir.

Yorum Yap