Rüyada Çakırkuşu Görmek

-

Rüyada çakır kuşu (çakırdoğan adı verilen doğan cinsinden güçlü bir avcı kuş) görmek, erkek çocuğa işaret eder veya kadri yüce ve heybetli, itibarlı fakat zalim bir padişaha işaret eder şeklinde tabir olunur. Rüyada görü­len çakır kuşunun yavrusu değerli bir çocuğa işarettir.

Kişinin rüyasında bir çakır kuşunun kendi arkasına düştü­ğünü görmesi, rüyayı gören kişiye yiğit bir adamın kızarak sinirleneceğine işarettir. Rüyada görülen çakır kuşu aynı zamanda güçlü kuvvetli ve şiddetli zalim bir kişiye de işaretle yorumlanır. Bir kimse rüyasında çakır kuşunu sakin bir durumda görmüş olsa bu onun bir ganimete konacağı­na, bir ganimet elde edeceğine işaretle yorumlanır.

İmam-ı Nablusi’nin yorumuna göre: Rüyada görülen çakır kuşu, izzet ve itibar, saltanat sahibi olmaya, düşmanla­ra galip (üstün) gelmeye, istediğini elde etmeye, istek ve arzusuna kavuşmaya, evlat, hanım, köle, cariye ve hiz­metçi gibi güzel ve mahbup olan şeylere ulaşmaya ve bu güzelliklerle bezenmeye, sağlık ve sıhhatte olmaya ve ke­der gibi üzüntü gibi şeylerden kurtulmaya işaret eder.