Rüyada Çamaşır Görmek

-

Rüyada temiz çamaşır görmek, tasarruf yap­manız gerektiğine, pis çamaşır görmek, yüzünüzü kızartacak bir davranışta bulunacağınıza işarettir. Çamaşır görmek, devamlı sev­giye de yorumlanır. Sırttan çamaşır çıkarmak işsiz kalmaya, dola­yısıyla sıkıntıya düşmeye işarettir. Çamaşır yıkamak kötü niyetle­re ve şehvete işarettir. Çamaşırını kesilmiş görmek, büyük bir dü­şünce ve kedere işarettir. Çamaşır dikmek birisinin hükmü altına girileceğine işarettir. Çamaşır satın almak, gizlilik içinde yapılan bir işin başkaları tarafından duyulacağına işarettir Çamaşır satmak yakın bir gelecekte önemli bir hastalığa tutulmaya, fakire çamaşır vermek, önemli miktarda kazanca ve sevince işarettir. Fazla miktar­da çamaşır görmek, çok müsrif olunduğuna işarettir. Bir hastaya ait çamaşır görmek, işlenilen bir kabahat yüzünden acıya işarettir.

Rüyada çamaşır yıkadığını görmek, üzüntü ve ke­derlerden kurtuluşa işarettir, şeklinde tabir olunur.

Rüyada çamaşır yıkadığını görmek, rüya sahibinin keder ve dertlerinden kurtulacağına işarettir.

Rüyada renkli çamaşırlarını yıkadığını gör­mek, büyük dertlerinden kurtulacağına işârettir.

Bekâr bir kimsenin rüyasında, eski çama­şırlarını atıp yenisini giydiğini görmesi, evlenmesine işârettir.

Balkonunda veya evinin bahçesinde bir ipe çamaşır astığını görmek, ayrılığa ve hicrana işâret eder.

Rüyada bir mağâzâdan çamaşır aldığını görmek, yeni dostlar edinmeye işârettir.