Rüyada Çağlayan Görmek

-

Rüyada çağlayan görmek, değişik şekilde tabir olu­nur. Bir kimse rüyasında bir çağlayan görse bu rüyası onun, kendi çalışmasıyla yükseleceğine ve başarılara im­za atacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında çağlayandan atladığını gören kişi, çalışarak, yıl­madan ve zorluklara göğüs gererek başarıya ulaşacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyasında bir çağlayandan ellerini yıkadığını görmek, eline geçen bir fırsatı değerlendirerek büyük bir kazanca kavu­şacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyada çağlayan görmek; rüya sahibinin mevki sahibi bir kimseden yardım görmesine işârettir.

Bazen rüyada çağlayan görmek, gönülleri müjde ile dolduracak habere işârettir.

Bir kimsenin rüyasında çağlayan altında yıkandığını, suyu avuçlayıp başına döktüğünü görmesi, büyük bir mirasa işârettir.

Rüyada çağlayanın suyundan içtiğini gör­mek, memur|yete atanacağına işârettir.

Rüyada bir çağlayandan atlayıp karşı tarafa geçtiğini görmek, yaşadığı müddetçe önüne çıkan bütün engelleri aşacağına ve muradının incisini elde edeceğine işârettir.