Rüyada Bakır Görmek

Yorum Yok -

Rüyada bakır görmek, murada kavuşulacağına, şans oyunlarından iyi para kazanılacağına işarettir. Bakır görmek, bekarlar için evlenmeye, evliler için çocuk sahibi olmaya, bakır satmak zarurete düşmeye, bakır satın almak, para canlısı olduğu­nuza hayalperestliğe ve zengin olmak ihtimaline işaret eder. Bakırcı görmek, çok çalışkan, fakat çok konuşan biriyle iş yapacağınıza ve bundan memnun kalmayacağınıza işaret eder. Rüyada bakır görmek, rüya tabircilerine göre değişik şekillerde yorumlanmıştır. Bazı yorumculara göre, bakır düşmanlığa işarettir. Rüyada bakır görmek, rüya sahibinin kalp kıracağına ve düşmanlığın husule geleceğine işarettir. Bakır gören kimse, ortağından razı değildir. Elinde bakırdan bir şey olduğunu gören kimse, kendisine düşmanlık eden insanlardan sakınsın. Bakır görmek mala, onu elinde tutmak düşmanından gelecek zarara işarettir. Bakır kap, rızka işarettir. Bakırcı görmek iftiraya ya da yalan isnat edilmeye delalet eder. Rüyada bakırcı görmek, çok çalışkan birisi ile iş yapılacağına işaret eder. Rüyasında bir madenden bakır çıkardığını görmek, rüya sa­hibi kişinin rızkının artacağına işaret eder. Rüyada bakır görmek, rüya sahibinin kalp kıracağına ve düşmanlığa işâret eder. Bir kimsenin rüyada elinde bakırdan bir şey olduğunu görmesi, rüya sahibinin kendisi­ne düşmanlık eden insanlardan sakınmasına işâret eder. Rüyada bakırdan yapılma eşya görmek, hizmetçilere işâret eder. Bir kimsenin rüyada bakır görmesi, rüya sahibinin iş yaptığı ortağından razı olmayaca­ğına da işâret eder. Rüyada bakır veya başka madenden para görmek, iflasa, fakirliğe ve hakarete işâret eder. Rüyada evinden bakır paraları alıp sokağa attığını görmek, gam ve kederden kurtulmaya işâret eder. Rüyada bakır para bulduğunu görmek ve­ya bakır paranın kendisine verildiğini görmek, bir kimseyle kavga etmeye ve aradaki fitneye işâret eder.

Yorum Yap