Rüyada Bakkal Görmek

Yorum Yok -

Rüyada bakkal görmek, adil birisi olduğunuza, herkese hak ve adalet çerçevesinde hareket ettiğinize ve bundan zevk duyduğunuza işaret eder. Rüyada bir bakkalı görmek, işlerinizde dikkatle çalış­manız gerektiğine işaret eden bir uyarıdır. Başka bir yoru­ma göre, bakkal rüyası, iyilik sever, çevresi için çalışan hakkaniyetle iş gören bir kimse olduğunuza işaret eder. Rüyada bakkal görmek, rüya sahibinin dünya işlerinin iyi olacağına, bol karlı ka­zanç elde edeceğine, çok çalışacağına, büyük hayır ve menfaate kavuşacağına işarettir şeklinde yorumlanır. Rüyada bakkal görmek, halkın mal ve sır­larına emin olan bir kimseye işâret eder. Bazen rüyada bakkal görmek, evlâda, eşe, peşin mala, kısmet ve rızka ve gelecekte işin­de meydana gelecek kazanca işâret eder. Bazen de rüyada bakkal görmek, herkese iyiliğe ve adalete işâret eder. Yine rüyada bakkal görmek, çalışma ve gayrete, dünya işlerinde kazanca ve hayır ve menfaate işâret eder. Bir kimsenin rüyasında bakkalın kapalı ol­duğunu görmesi, maişet yüzünden darlık çekmesine işâret eder.

Yorum Yap