Rüyada Zımba Görmek

Yorum Yok -

 Rüyasında zımba denen aleti görmek ve bir şeyleri zımbalamak, kendisinin öne sürdüğü fikir ve iddialarının doğruluğuna inanarak görüş ve iddiasında ısrar etmekte olduğuna işarettir. Aynı zamanda kendi görüş ve iddiasının yararlı olduğu konusunda tam bir kanaat sahibi gibi hareket ettiğine de işarettir şeklinde tabir olunur. Yani bir iddianız üzerinde ısrarla duraca­ğınıza, söylediklerinizin aynen yapılmasını is­temekle beraber bunda şiddetle ısrar etme­nizde kararlı olduğunuza, ortaya attığınız fikirlerin sizin için yararlı olduklarında inancı­nız bulunduğuna delâlettir.

Yorum Yap