Rüyada Yok Olduğunu Görmek

Yorum Yok -

Rüyada, yok olduğunu görmek, nefsini olumsuz etkilerde devre dışı bırakmaya, ona muhalefet ederek gerçek anlamda var olmaya işârettir. Yok olmak, bazen hastalığa, kıskançlığa, doğal afetlere ve faydalı şeyleri iptal etmeye delâlet edebilir.

Tasavvufçulara göre yok olmak ise, varlığa işâret eder.

Rüyada yok olmak, faydalı işleri iptal etmeye, hastalık çıkmasına, kıskançlığa, ziraatın verimsiz ol-masına, ya da hayvanata semavi hastalıkların inmesi sebebiyle onlardan faydalanılmamaya yorumlanır.

Yorum Yap