Rüyada Yemlik Görmek

Yorum Yok -

Rüyada evinde yemlik olduğunu gören kimse, her ko­nuda güçlü ve kuvvetli olacağına işaretle tabir olunur.

Yemlik, içine hayvanların yemesi için hayvan yemi (arpa, saman ve şaire) konulan bir yerdir.

Bir kimse rüyasında yemliğine, arpa, saman veya herhan­gi bir yem koyulduğunu görse, bu onun güçlü ve kuvvetli olduğuna işarettir.

Bazı yorumculara göre, rüyada yemlik görmek, zevceye (hanıma) işaret eder. Yani rüya da yemlik görmek, evin ha­nımının durumuna yorumlanır. Buna göre, bir kimse, rü­yasında kendi yemliğinde iki hayvanın yemlendiğini gör­se, onun bu rüyası, kendi hanımı iki dostu veya iki arkadaşı ile sohbet edeceğine işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyada evinde yemlik olduğunu görmek kimse için, izzet ve kudrettir.

Yorum Yap