Rüyada Yaya Yürüdüğünü Görmek

Yorum Yok -

Bir kimse, rüyasında toprak üzerinde yaya olarak yürüdüğünü görse, bu onun eline kısa bir zamanda mal geçeceğine işaretle yorumlanır.

Rüyasında kum üzerinde (kumsalda) yaya olarak yürüdü­ğünü görmek, zahmetli, meşakkatli zor bir işe girişeceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında dikenli bir zeminde, dikenler üzerinde yürüdü­ğünü görmek ve bu durumdan yorgunluk, bitkinlik hisset­tiğini görmek, yakınlarından birini kaybedeceğine veya bir musibete düşeceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyasında düz bir caddede yaya olarak yürüdüğünü gör­mek, din yönünden hayır ve iyilik üzere olduğuna ve dün­yasının da iyi yolda olduğuna işarettir şeklinde yorumla­nır. Yolunu şaşırdığını ve düz caddeden çıktığını, yolunu kaybettiğini görmek iyi değildir. Bu din ve dünyasında za­rarda olduğuna işarettir. Eğer şaşırdığı veya kaybettiği yolunu tekrar bulduğunu görse, bu onun tekrar doğru yoluna döneceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada yaya olarak uzun bir yolculuğa çıktığınızı görmek, zorlu bir hayat tarzına ayak uydurmak zorunda kalarak uzun yıllar zevk ve eğlenceyi unutmaya işaret eder.

Yorum Yap