Rüyada Üzüntülü Olduğunu Görmek

-

Rüyada üzüntülü olmak, rüyayı görenin günahlarının bağışlanacağına delalet eder.

İmam-ı Nablusi şöyle demiştir: Rüyasında kendisini üzüntülü görmek “Bir Müslümana ağrı-sancı, yorgunluk, hastalık, keder, hatta kendisini bunaltan bir iç sıkıntısına va­rıncaya kadar herhangi bir musibet isabet ederse, günahla­rından bir kısmına kefaret olur.” Hadis-i Şerifi mucibince rüya sahibinin günahlarının affedileceğine işarettir şek­linde yorumlanmıştır.