Rüyada Uzaklık Görmek

Yorum Yok -

Kişinin rüyasında uzaktan bir haber beklediğini gör­mesi, iyi sayılmaz. İşlerinde beklemediği, üzücü bir haber alacağına işaret eder denmiştir.

Bazı yorumcular, rüyada görülen uzaklığı, yakınlıkla yo­rumlamışlardır. Bunlar, bu yorumları bazı rüyaların ter­siyle yorumlanmasından ilham almışlardır ve bu rüyayı tersiyle yorumlamışlardır.

Rüyanızda gördüğünüz uzaklık, zulme yorulur.

Mesafenin uzaklığı mahrumluktur.

Şahısların uzaklığı, kavgaya, ölüme veya azl edilmeye işâret eder.

Bazen de uzaklık yakınlığa yorumlanır. Çünkü biri diğerinin tersidir.

Rüyada görülen uzaklık, zulme yorulur. Mesafenin uzaklığı mahrumluktur. Bazen de uzaklık yakınlığa yorulur, demişlerdir. Çünkü biri diğerinin zıttıdır.

Bir şeyden uzak olmak, ondan mahrumluk anlamına gelir. Bazen de uzaklık yakınlığa işaret eder.

Yorum Yap