Rüyada Üveyik Kuşu Görmek

-

Rüyada üveyik görmek, huyu kötü, ahlâkı kötü, dini noksan ve insanlarla iyi geçinmez bir kadına işâret eder.

Bekâr bir kimsenin rüyada bir üveyik tuttu­ğunu veya kendisine üveyik verildiğini görme­si, huyu kötü, ahlâkı kötü, dini noksan ve in­sanlarla iyi geçinmez bir kadınla evlenmeye işâret eder.

Rüyada görülen üveyik kuşu, inatçı ve kimseyle geçinemeyen bir kadını temsil eder denmiştir.

Rüyasında görülen üveyik kuşu üç şeye (evlat ve hizmetçi) işaretle yorumlanır demiştir.

Bir kimsenin rüyada üveyik kuşu görmesi, veya kuşun kendisiyle (rüya sahibiyle) konuştuğunu görmesi, onun birinden bir söz alacağına, fakat söz verenin sözünde durmayacağına işaretle yorumlamıştır. Rüyasında evine bir üveyik kuşunun girdiğini gö­ren kimsenin evine hırsız girer veya gireceğine işarettir.

Rüyasında üveyik kuşu görmek yalancı bir evladı temsil eder. Rüyasında kendisine (rüya sa­hibine) bir üveyik kuşu verildiğini veya bir üveyik kuşuna sahip olduğunu gören kimsenin, yalancı (yalan söyleyen), kötü huylu bir çocuğu olur veya akrabasında böyle bir kimse bulunur şeklinde yorumlamıştır. Rüyasında evinin damı (çatısı) üzerinde bir üveyik kuşunun öttüğünü gören kimse bir haber alacağına işarettir demiştir Kirmani.

Rüyada görülen üveyik kuşu, dinden uzak (dini inancı zayıf) kötü huylu, insanlarla geçinemeyen ve anlaşmayan bir kadına işarettir. Rüyasında bir üveyik kuşu tuttuğunu veya satın aldığını veyahut birinin kendisine verdiğini gören kimse, böyle yaramaz bir kadınla evlenir, evleneceğine işarettir.

Rüyasında bir üveyik kuşu yavrusu tuttuğunu gören kimsenin, kötü huylu, ahlaksız bir çocuğu olur ve olacağına işarettir. Rüyasında üveyik kuşu etini yediğini gören kişinin eline mal geçer, geçeceğine işarettir şeklinde yorumlamıştır İbn-i Şirin hazretleri.