Rüyada Ünnap Görmek

Yorum Yok -

Bir kimsenin rüyada ünnap görmesi, hayırla yorumla­nır. Kişinin rüyada ünnap yediğini görmesi, mal ve nimete ereceğine işaretle tabir olunmuştur. Kişinin rüyada birisi­ne ünnap verdiğini görmesi, rüya sahibinin, o kimseye bir iyilikte bulunmasına, ona hayır ve menfaatinin dokuna­cağına işarettir denmiştir.

Kişinin rüyasında bir ünnap ağacından ünnap topladığını gör­mesi, rahmet ve nimete ereceğine işaretle tabir edilmiştir.

Cabir’il Mağribi ise, bu rüyayı, yani bir ağaçtan ünnap top­lamayı rüya sahibinin zahmette mal ve rızık kazanacağına işaretle yorumlamıştır.

Ebu Said ise, rüyada ünnap görmek, sağlık, sıhhat, menfa­at ve velayettir şeklinde yorumlamıştır.

Yorum Yap