Rüyada Şişliklerin İndiğini Görmek

Yorum Yok -

Vücudunda veya azalarında bir şişkinlik görmek zengin olmaya, vücudunu şişmiş veya pişmiş görmek ise kuvvetli olacağınıza ve düş­manınıza kaşı zafer bulacağınıza işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bedeninde şişlik gör­mesi, o kimsenin kuvvetinin artmasına, duru­munuzun daha da iyi olmasına ve bilgi aktar­maya yorumlanır.

Bazen rüyada vücudunda şişlik görmek, kuvvete, iyi halliliğe, ve yükselmeye işârettir.

Bazen de rüyada bedeninde şişlik görmek, üzüntü ve kederden sonra mala erişmeye işârettir.

Bazı kere de rüyada bedeninde şişlik gör­mek, kibirlenmeye ve batıl bir davada bulun­maya işârettir.

Rüyada bir arızadan dolayı meydana gelen şişlerin inmesi, kayıp kişinin vatanına, birbirle­rinden ayrılmış kişilerin birbirlerine kavuşma­sına ve dargın kişinin barışmasına işârettir.

Bazen de rüyada şişin indiğini görmek, devlet hizmetinden ayrılacağına işârettir.

Bir hastalıktan dolayı oluşan şişlerin inmesi, kayıp kişinin evine, dargın kişinin dostuna, ayrılmışların birbirlerine dönmesine işarettir.

Yorum Yap