Rüyada Öğretmen Görmek

Yorum Yok -

Rüyada okul öğretmeninizi görmek, bilginizin yavaş yavaş artacağına yorumlanır. Rüyada öğretmen görmek, huzur ve rahatlıkla yo­rumlanır.

Rüyada öğretmen görmek, yeterince ilim sahibi olmayan câhil bir topluluğun işlerini yürüten kimseye işârettir.

Rüyada öğretmen görmek, yöneticiye, yar­gıca, güzel sanatlardan anlayan dirayetli dev­let başkanına, fıkıh ve hukuk ehli kimseye de işâret eder.

Rüyada çocuklara bir şey öğreten ve onla­rı eğiten bir kimseyi görmek, doğruluğa, ilme, huzur ve sürura işarettir.

Yorum Yap