Rüyada Mücadele Suresi Görmek

Yorum Yok -

Rüyasında bu sureyi Şerifeyi okuduğunu ya da dinlediğini gören kişinin, kadınlarla başı dertte olduğuna işaretle yorumlamıştır bazı rüya yorumcuları.

Rüyada bu sureyi veya ondan bir ayeti okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek, küfür ve batılla mücadele etmeye işarettir.

Rüyasında Mücadele Suresini oku­duğunu veya dinlediğini görmek rüya sahibinin, kendi ha­nımı ve kız kardeşiyle veya komşu kadınlarıyla devamlı mücadele halindedir. Bu hanımlara söz geçiremez şeklin­de yorumlamıştır.

Rüyada Mücadele Sûresi’ni veya ondan bir âyeti okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek; küfür ve bâtılla mücâdele etmeye işârettir.

Yine rüyada Mücadele Sûresi’ni veya ondan bir âyeti okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu gören kimse, iddiasını bir çok delillerle ispat eder, onun için makbul olacak bir duâ sebebyle kendisini soruşturan kimseden kurtulur.

Bir kimse rüyada Mücadele Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu yahut üzerine okunduğunu görse, o kimsenin üzerine rezil bir kavimden bir ezyet ve cefa gelir. Eğer o kimse âlim olursa tabir bundan müstesnadır ki, bunun için bir zarar yoktur.

Yorum Yap