Rüyada Maden Görmek

-

Rüyada herhangi bir maden ocağı görmek, çok çalışkan bir kimse olduğunuza ve ondan dolayı gelecekte kendini­ze iyi bir hayat kuracağınıza, rüyada maden aradığınızı görmek, birçok enteresan haber alarak neşe ve sevincinizin artacağına işa­rettir. Madenci görmek, bekarlar için evlenmeye, evliler için rızk bolluğuna işaretti. Rüyada maden külçesi bulmak, içinde bulunduğunuz çıkmazdan kurtulacağınıza işarettir.

Maden ocağı görmek, erkek görmüşse başarılı olacağına, bekar bir kadın bu rüyayı görmüşse, evleneceğine, evli bir kadın bu rüyayı görse, rızkının artacağına ve şansının açı­lacağına işaretle yorumlanır.

Rüyada maden görmek, refah, rütbe, makam ve şöhrete işâret eder.

Rüyada maden ocağında çalışmak, başka cinslerde maden görmek çok isabetli bir rüya olarak, refaha ve mutluluğa işarettir. Madenin içinde kendini huzurlu hissediyorsa, bereket kapılarının açılacağına işarettir. Bazen de maden, hastalık anlamına gelir. Çok zor şartlarda çıkarılan maden, hastalığın geçmesine işarettir.