Rüyada Kör Olduğunu Görmek

Yorum Yok -

Rüyada insanın kendisini kör olmuş görmesi iyi değil­dir. Doğru yoldan sapmaya, büyük bir günah işlemeye, büyük bir mirasa, çok sevdiğiniz bir kimseyi kaybedeceğinize, büyük bir felakete uğrayacağınıza işaret eder. Bir başkasının kör olduğunu gör­mek, ümit edilmeyen bir yerden menfaate kavuşacağınıza işarettir.

Rüyada kör olmak, dince sapıklığa, akrabasından büyük bir mirasa erişeceğine ve zengin olmaya yorumlanır. Rüyada kör olduğunu gören kimse, zengin olur. Kör olduğunu gören kimse, Kur’an-ı Kerim’i unutur.

Bir kimse rüyada bir adamın kendisini kör ettiğini görse, o insan onu sapıklığa düşürür.

Bir kafir rüyada kör olduğunu görse, ona üzüntü, zarar, keder ve sıkıntı erişir. Veya bir şeyi tazmin etmeye mecbur tutulur.

Rüyada kör olduğunu gören kimse iyilikle anılır ve sözünde durur. Bazen de bu rüyanın tabiri Hz. İshak ve Hz. Yakup (A.S.)’ın kıssalarına binaen rüya sahibi için ilim ve hikmettir.

Hapiste bulunan bir kimse için körlük, kurtuluştur.

Arzu ve isteği bulunan bir kimsenin rüyada kör olması, o kimsenin arzusuna kavuşmayacağına işarettir. Çünkü kör olan gözle amaca erişilmez.

Rüyada görülen körlük veya kör olmak değişik şekillerde yorumlanmıştır. Rüyada kör olduğunu görmek, musibetle yorumlanmıştır. Rüyada görülen kör, cahil, ah­mak, garip ve dinsiz bir kimseye işaretle yorumlanmıştır.

Rüyasında kör olduğunu gören kimse, büyük bir mirasa konar veya konacağına yorumlamışlardır.

Bazı yorumcular, uyku aleminde kör olmak, dinde sapıklı­ğa (inanç bozukluğuna) veya Kur’an-ı Kerim’i unutmaya işaret olarak yorumlamışlardır.

Fakir bir kimsenin rüyada kör olduğunu görmesi, onun zengin olacağına, fakirlikten kurtulacağına işarettir.

Hapishanede tutuklu bulunan bir kimsenin rüyada kör oldu­ğunu görmesi, hapisten kurtulacağına işaretle tabir edilir.

Bazı yorumcular, rüyasında kendisini kör olduğunu gören kimse dinini (inancını) kaybeder şeklinde yorumlamışlardır.

Bazı yorumcular, rüyada görülen kör olmak, dince sapıklı­ğa (inanç bozukluğuna), akrabasından büyük bir mirasa ereceğine ve zengin olacağına işaret olarak yorumlanır demişlerdir. Rüyasında kör olduğunu gören kimse, zengin olur ve olacağına işarettir. Kör olduğunu gören kimse, Kur’an-ı Kerim’i unutur ve unutacağına işarettir.

Bir kimse rüyasında bir adamı kör ettiğini görse, o kimse, kör ettiğini gördüğü kişiyi sapıklığa (dini inancını bozmaya) sevk eder (düşürür) şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada görülen körlük, fakirlik sebebiyle birtakım yanlış işlerde bulunmak suretiyle dinine zarar veren fakir bir kimseye işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada kör olduğunu görmek, gerçeklere gözünü tıkamaya, hakka teslim olmamaya, dince sapıklığa, miras ya da başka sebeple zengin olmaya işâret eder.

Bazen rüyada kör olmak, iyilikle anılmaya ve sözünde durmaya işârettir.

Kör olmak, Kur’ân-ı Kerîmi unutmak ile de tabir olunur.

Bir kâfirin rüyada gözünün kör edildiğini görmesi, o insanın küfründen vazgeçeceğine yahut kör eden kimse tarafından doğru yola getirileceğine işârettir.

Bir kâfir rüyada kör olduğunu görse, ona üzüntü, zarar, keder ve sıkıntı erişir.

Rüyada kör olduğunu arkasını kıbleye döndüğünü görmek, sapıklık ve işâret içinde bulunmaya işârettir.

Rüyada iki gözünün de kör olduğunu görmek, haya ve edepten yoksun olmaya ve utanmamaya işâret eder.

Yine rüyada körlük, sapıklığa, dünyaya kem bir gözle bakmaya ve dünyaya sırt çevirmeye işâret eder.

Arzu ve isteği bulunan bir kimsenin rüyada kör olması, o kimsenin arzusuna kavuşmayacağına işârettir,

Rüyada kör bir adama yardım ettiğini, onu elinden tutup biryere götürdüğünü görmek, iyilik ve ihsan sahibi olmaya ve güzel amele işâret eder.

Yorum Yap