Rüyada Kıl Görmek

Yorum Yok -

Rüyada kıl görmek, mala ve uzun ömre işaret eder.

Rüyasında kendi vücudunda kıllar (tüyler) bittiğini görse, zenginleşeceğine ve mevkice yükseleceğine işaret eder.

Rüyada kıl görmek, çok mal ve uzun ömürle, bol rızık ve bol kazanca işaretle yorumlanır.

Yorumcuların çoğunluğu, vücut kıllarını genellikle mala işaret olarak yorumlamışlardır. Burun deliklerinde ve kulaklarda görülen kıllar, fazla (aşırı) derecede uzun olmaması şartıyla iyiye ve hayra işaret eder demişlerdir. Yok edilme­si uygun olmayan kılları, tıraşlayarak veya yolarak kopar­mak iyi sayılmamıştır yorumcular tarafından.

Kişinin rüyada kıl çıkması adet olmayan bir yerinde kıl çıktığını görmesi, iyi değildir. Bu rüya, işten çıkarılmak ve­ya itibardan düşmek, saygınlığını yitirmek gibi şeylere yo­rumlanmıştır.

Bazı yorumculara göre, vücudun kıl bitmeyen yerlerinde kıl çıktığını görmek, rüya sahibinin, borçlanacağına fakat, Cenab-ı Allah’ın yardımıyla borcunu ödeyeceğine de işarettir.

Kişinin rüyada koltuk altlarındaki ve kasıktaki kılları (tüy­leri)’ni tıraş ettiğini (giderdiğini) görmesi, onun dindarlığına işarettir denilmiştir. Başka bir yoruma göre, koltuk altını tıraş ettiğini görmek, muradına ermeye, arzusuna kavuş­maya işarettir. Koltuk altı kıllarını yolduğunu görmek ise, daha iyi bir yoruma işaret eder. Bu kılların uzadığını gör­mek, iyi değildir. Dinin çirkin (mekruh) gördüğü bir işi yap­maya işaret eder denilmiştir. Kasık tüylerinin uzamış ol­duğunu görmek ise, musibete, gelecek bir zarar ziyana işaret eder. Rüyasında kasık tüylerini yolduğunu görmek, iyi değildir. Bu rüya, para cezası vermeye veya malını israf ederek gereksiz yere sarf eder şeklinde yorumlanmıştır.

Bir kimsenin rüyada gövdesinde veya herhangi bir yerinde kıl bittiğini görmesi, malın artmasına, rızkın genişliğine, mevki ve itibarın yüksekliğine işaret eder.

Göğsünde ve arkasında kıllar bulunduğunu görmek, itibarını düşürecek bir harekette bulunmaya işarettir.

Vücut kıllarının örülecek kadar uzadığını görmek, ticaretten ve kazançtan mal edineceğine işaret eder.

Rüyada sakalının kılını uzamış görmek, halk arasında mevkiinin ve itibarının artmasına işaret eder.

Yine rüyada sakalındaki tüylerin bembeyaz hale geldiğini görmek, dinde kuvvete, sözünde doğruluğa ve amellerde devama işarettir.

Rüyada, vücudun kıl bitmeyen bir yerinde kıl bitmiş görülmesi, makam ve mevkiin yüceliğine ve rızka işaret eder.

Bazen de vücudun kıl bitmeyen bir yerinde kıl bitmiş görülmesi, borca girmeye ve sonra bu borçlarını ödeyeceğine işaret eder.

Rüyada görülen hayvan kılları, rızık ve mala işaret eder.

Yorum Yap