Rüyada Katır Görmek

Yorum Yok -

Katır, yolculuğa ve zinadan meydana gelen çocuğa yorumlanır. Çünkü katırın babası kendi cinsinden değildir.

Eğeri ile beraber görülen katır dişi ise güzel ve edibe bir kadına eğeri olmayarak çıplak katır ise, kendisine menfaati olan yolculuğa işarettir.

Katır, kısır kadınla tabir edilir.

Bir kimse rüyada, kullanılması güç ve bağlanmaları zor bir takım katırlar ve eşekler görse, kendinden aşağı kimseler tarafından ona yapılacak hileye ve hastalığa yorumlanır.

Katıra sahip olduğunu gören, köle ve mala sahip olur.

Kendisinin, doğuran bir katırı olduğunu görse, malın artmasını arzu etmesine yorumlanır. Katırın doğduğunu görse bu arzu ve isteği tahakkuk eder. Erkek hayvanın doğurması ve yavrusunu emzirmesi rüyası da böyle tabir edilir.

Katıra dönüştüğünü gören, makam ve rütbesinden azledilir. Katır sütü içtiğini gören kimse, içtiği sütün azlık ve çokluğu nispetinde, sıkıntı ve güçlüğe girer.

Seferde ise yolculuğu sona erer ve üzüntüye düşer. Bir kimse rüyada, kullanılması güç ve bağlanmaları zor bir takım katırlar görse, kendinden aşağı kimseler tarafından ona yapılacak hileye ve hastalığa işarettir.

Rüyada katır görmek, değişik şekillerde yorumlanmış­tır. Ünlü rüya tabircileri (yorumcuları) katır rüyasını değişik şekillerde yorumlamış olduklarını örnekleriyle göreceğiz. Şöyle ki:

Bir kimsenin rüyada yolculukta ge­rekli olan eşyasını hazırlayıp eşyasıyla birlikte bir katıra bindiğini görmesi, onun bir yolculuğa çıkacağına işarettir. Başka bir yoruma göre, bu rüya uzun ömürlü ve güzel bir hayat, rahat bir yaşam sürmeye işaret eder.

Rüyada katır görmek şu ci­hetlere veya bunlardan birine işaret eder demiştir:

Sefere (yolculuğa-seyahate) işaretle,

Kısır (doğurmaz-hiç çocuğu olmayan) bir kadına işaretle,

Uzun ömürlü olmaya (çok yaşamaya) işaretle,

Zafere (düşmanın rakiplerine üstün gelmeye-yenmeye) işaretle,

Güzellik, güzelliklere mazhar olmaya işaretle,

İlim ve ahmak bir şahsa işaretle yorumlanır demiştir.

Bir grup rüya tabir ve yorumcuya göre, alim veya fakihinin (İslam hukukçusu-fıkıh alimi-bilgininin) rüyada katıra bindi­ğini görmesi, onun kadı (hakim-savcı) olacağına işarettir şeklinde yorumlamışlardır.

Uykuda görülen katır rüyası, ahlaksız bir adamla düşmanlığa ve kavga (tartışmaya) ve­yahut da uzun ömürlü olmaya işaret eder demiştir.

Bir kimsenin rüyada dişi bir katır görmesi, zevceye (hanım eşe) işarettir. Dişi katırının öldüğünü veya kaybolduğunu gören kişi, eşinden (hanımın­dan) ayrılır veya ayrılacağına işarettir şeklinde yorumlanır demiştir. Rüyada görülen dişi katır, zevceye (hanım eşe) ve kadın hizmetçiye işaretle yorumlanır demiştir Mağribi.

Rüyasında kendisini bir katırın çektiğini (yedip götürdüğü­nü) görmek, üzüntü ve kedere (sıkıntıya) düşeceğine işaret­tir demiştir.

Bir kimsenin rüyada bir katırın anırdığını görmesi, çok mala (malın artmasına) veya bir ka­dının sayesinde muradına kavuşmaya, maksat ve arzusu­na ermeye işarettir demiştir.

Rüyasında bir katırı öldürdüğünü görmek, servet (mal) sa­hibi olmaya ve maksadına (muradına) ermeye işarettir.

Rüyada katır görmek, yükselmeye birçok zor ve üzücü işten kurtulacağınıza işarettir. Bir katırınız olduğunu görmek ar­zu ve niyetlerinizin yerine geleceğine işaret sayılır. Katıra binmek yolculuğa yorumlanır. Katırın bağırdığını görmek, mal ve refahını­zın artacağına, aşk arzularınızın gerçekleşeceğine işarettir.

Rüyada görülen katır, yolculuğa işarettir.

Rüyada katır görmek, yolcular için faydalı ve menfaatli yolculuğa işaret eder.

Rüyada eğerli dişi ve güzel bir katır görmek, edibe ve güzel bir kadına işaret eder.

Rüyada eğeri olmayan, çıplak bir katır görmek, menfaat olmayan bir yolculuğa işaret eder.

Bazen rüyada görülen katır, kısır erkek ve kadınla tabir edilir.

Bazen de rüyada görülen katır, zina mahsulü çocuğa işaret eder.

Bazı kere de rüyada görülen katır, inatçı bir kimseye işarettir.

Rüyada katıra binmek, uzun ömre ve doyurmaz bir kadınla evlenmeye işarettir.

Rüyada yüzü kıbleye değil de başka tarafa yönelmiş bir katır görmek, şan ve şerefle uzun bir yolculuk etmeye işarettir.

Bir kimsenin rüyada kendisinin olmayan dişi bir katıra bindiğini görmesi, evli bir kadına hainlik etmeye işarettir.

Rüyada görülen katır, nesebi olmayan bir erkeğe yahut babası köle olan kuvvetli bir insana işâret eder. Bundan dolayı bir kimse katıra binse ve gem katırın ağzında, dizginler de elinde olsa, hilekâr ve kuvvetli düşmanı ile huysuz hizmetkârlarına karşı üstün gelir. Rüyayı gören kadın ise, bu rüya, onun evlenmesine işaret eder.

Bir kimsenin rüyada siyah ve dişi bir katıra bindiğini görmesi, mal sahibi zengin ve kısır bir kadına işaret eder.

Rüyada katıra dönüştüğünü görmek, makam ve rütbesinden azledilmeye işarettir.

Yine rüyada katır sütü içtiğini görmek, içtiği sütün azlık ve çokluğu nispetinde üzüntü ve kedere düşeceğine işaret eder.

İtaat eden bir katıra binmek, binen için güzeldir. Bilinmeyen zayıf bir katır, nesli ve soyu çirkin, habis bir kimseye yorumlanır.

Rüyada siyah ve dişi bir katıra binmek, mal sahibi zengin ve kısır bir kadına yorumlanır.

Katıra binmek uzun ömre yorulur. Bir katıra bindiğini görse bir insanla düşmanlık ve münazara yapar. Bir kimse rüyada beyaz yüzlü ve dört veya iki ayağı sikkeli bir katıra binip kıble tarafına yöneldiğini görse, hacca gider. Eğer başka bir tarafa yönelmiş ise, şan ve şerefle uzak yolculuğa çıkar.

Yorum Yap