Rüyada Kahin Görmek

Yorum Yok -

Bir kimsenin rüyada kahin (büyücü) görmesi, iyiye yo­rumlanmaz. Üzüntüye ve kedere, sıkıntıya düşmeye işa­rettir. Çünkü kahinlere, büyücülere inanmak ve onları doğrulamak cehaletin kaynağı sayılır. Asılsız habere işa­rettir, aldanmaktır.

Bir kimsenin rüyada bir kâhinle tanışıp konuştuğunu görmesi, dünyada yalnız inandığı şeylerle uğraşacağına, şüpheli şeylerden daima uzak durmaya işaret eder. İlmi için kendisine uyulan İmam ve Fıkıh âlimine ya da hiç kimsenin fikrinden ayrılmadığı âlime işaret eder.

Rüyada kahin görmek bir şeye inanmaya, dünyadan ve şüpheli şeylerden kaçınmaya veya ancak ilmi için kendisine uyulan imam ya da hiç kimsenin fikrinden ayrılmadığı alime işarettir.

Falcı, batıl şeylerle aldanan ve düşünmediğinden işin hakikatına vakıf olmayan bir kimsedir.

Bir kimse rüyada kendisinin falcı olduğunu veya bütün insanlardan fazla falcılık mertebesine ulaştığını görse, bu rüya bütün insanlar için hayırlı, yücelik ve şöhrete erişmeye yorumlanır.

Bir kimse rüyada kendisini falcı ve müneccimlerin sözlerini söylediği veya falcı ve müneccimlerle onların kendi sözleriyle konuştuğunu görse, o kimse dünyanın batıl şeyleriyle aldanır.

Gerek rüyada ve gerekse uyanıkken kahini doğrulamak, dince cahilliğe yorumlanır.

Yorum Yap