Rüyada İşten Çıkarıldığını Görmek

Yorum Yok -

Bir kimsenin rüyada işten çıkarıldığını gör­mesi, o kimsenin arzu ettiği memuriyete işâret eder.

Rüyada vazifeden alındığını görmek, yeni bir vazifeye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada vazifeden alındığını ve yerine yaşlı birisinin tayin edildiğini görmesi, o kimsenin işlerinin yolunda gideceği­ne işârettir.

Bir kimsenin rüyada vazifeden alındığını ve kendi yerine genç bir kimsenin tayin edildiğini görmesi, o kimseye bulunduğu memu­riyetle düşmanları tarafından bir kötülük eri­şeceğine işârettir.

Rüyada birisini işinden çıkarmak, hanım için verilen talaktır veya bir sanattan diğer bir sanata geçmektir.

Bazı tabirciler rüyada verilen söz işten çıkarılmaya işaret ettiği gibi rüyada işten çıkarmak da, verilen söze işaret eder, dediler, İşten çıkarılmak arzu ettiği memuriyete de yorulur. Bir kimse rüyada bir görevden alındığım görse, o kimseye o görev verilir.

Bir kimse rüyada görevden alındığını ve yerine yaşlı birisinin tayin edildiğini görse, o kimsenin işleri kuvvetli olur. Kendi yerine genç bir kimsenin tayin edildiğini görse, o kimsenin işleri kuvvetli olur. Kendi yerine genç bir kimsenin tayin edildiğini görse, o kimseye bulunduğu memuriyette bazı düşmanları tarafından bir fenalık erişir.

Yorum Yap