Rüyada İrin Görmek

Yorum Yok -

Rüyada irin görmek, çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Bazı tabir ve yorumcular, rüyada görülen irin, rüya sahibi­nin hal ve durumunda bazı karışıklıkların olduğuna işaret eder şeklinde yorumlamışlardır.

Bazı yorumculara göre ise, rüyada irin görmek, haramdan kazanılan bir mala, haram mala ve haram kazanca işaret­le yorumlamışlardır. Rüyada görülen bir yara ve bere gibi vücuttaki şeylerden akan sarı su, irin gibi bir şeylerin aktı­ğını görmek, haram mala işaretle yorumlanmıştır.

Rüyada vücudundaki çıbanı delerek için­den irin veya kanlı irin akıttığını görmek, keder ve gamdan kurtulmaya işâret eder.

Bazen rüyada büyük bir çıbandan çıkan irin görmek, üzüntüden kurtulmaya işâret eder.

Rüyada irin görmek, rüya sahibinin, büyü­yen ve kendisine itimat edilir veya her ayda kendisinden vergi alınan bir mal elde etmesine işâret eder.

Rüyada bedeninde bir yara veya çıbandan irin çıktığını görmek, itham altında bulundurul­maya ve hakkında bir iftira yapılmaya işâret eder.

Rüyada çıbandan çıkan sarı su yahut yara ve kabarcıklardan çıkan şeyler, haram mala işâret eder.

Rüyada irin ya da kanlı irini dili ile yaladı­ğını görmek, haram mal yemeye işâret eder.

Rüyada irin görmek, rüya sahibinin büyüyen veya her ay kendisinden vergi alınan bir mal elde etmesine yorumlanır. Bazı yorumcular, rüyada bedeninde bir yara veya çıbandan irin çıktığını gören kimse, itham altında bulundurulur ve hakkında bir iftira yapılır, dediler.

Sarı su, yara ve kabarcıklardan çıkan şeyler, haram inaldır. Bazıları da, büyük bir çıbandan çıkan irin üzüntüden kurtulmaya yorumlanır, dediler.

Yorum Yap