Rüyada İlave Etmek

Yorum Yok -

Bir kimsenin rüyada yemeğine veya içece­ğine, temiz ve helal bir şeyin ilave edildiğini görmesi, kolaylıkla elde edilecek rızka işâret eder.

Bekâr bir kimsenin rüyada elbisesine diğer bir kimsenin elbisesinin ilave edildiğini görme­si, evlenmesine işâret eder.

Rüyada evinin odalarına bir odanın daha ilave edildiğini görmek, nîmete, geniş rızka ve menfaate işâret eder.

Rüyada evinin odalarına bir odanın daha ilave edildiğini görmek, geniş bir ev ile de tabir olunur.

Rüyada binek vasıtasına bir binek vasıtası­nın daha ilave edildiğini görmek, memnun olacağı bir rütbeye yükselmeye işâret eder.

Rüyada bir şeye yapılan ilave, söz aktar­maya ve ihtiyacını görmeye işâret eder.

Bazen de bir şeye ilave yapmak, evin hiz­metçisine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada yemeğine, temiz ve helal bir şeyin ilave edildiğini görmesi, kolaylıkla elde edilecek rızktır. İlave edilen şey temiz ve helal değilse, yorumu böyle değildir.

Bir kimsenin rüyada yemeğine, temiz ve helal bir şeyin ilave edildiğini görmesi, kolaylıkla elde edilecek rızka işaret eder. Rüyada bir kimsenin elbisesine diğer bir kimsenin elbisesinin ilave edildiğini gören kimse, bekârsa evlenir. Rüyada bir şeye yapılan ilave söz aktarmaya ve ihtiyacını görmeye, bazen de evin hizmetçisine işaret eder.

Bir kimsenin rüyada ilave edilebilecek bir şeye ilave edildiğini görmesi, bazı yorumculara göre, söz taşı­maya, kovuculuk etmeye işaretle tabir olunmuştur.

Bir kimsenin rüyada yemeğine te­miz ve helal olan bir şey daha ilave edildiğini görmesi, ailesinin geçim maişetini kolayca kazanmasına ve helalinden olacağına işaret eder şeklinde yorumlanır demiştir.

Bekar bir kimsenin rüyada kendi elbiselerine, başka bir ki­şinin elbisesinin de ilave edildiğini görmesi, onun pek ya­kında evleneceğine işaret eder şeklinde yorumlamıştır.

Rüyasında bir bineğine yeni bir binek daha ilave edildiğini gör­mek, sevince ve derecesinin yükseleceğine yorumlanmıştır.

Rüyada bir şeye yapılan bir ilave görmek, söz taşımaya (koğuculuk) veya ihtiyaçlarını görmeye, Bazen da evin hizmet­çisine işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

Yorum Yap