Rüyada İğne Görmek

Yorum Yok -

Rüyada iğne görmek, görenin sıkıntıda olduğuna işarettir. İğnenin kırılması işlerinizin bozulacağına işaettir.

İğne almak, bulmak işlerinizin düzeleceğine, herhangi bir yerinize iğne batması size yapılacak maddi ve manevi yardımdan faydalanacağınıza yorumlanır.

Rüyada iğne görmek, çok çeşitli şekilde yorumlanır. Bazıları şöyledir: Rüyada iğne yemek, işlerinizin düzeleceğiyle yorumlanır. Rüyada iğne yutmak ise, murada erece­ğinize işarettir. İğne bulmak ise, dağınık işlerinizi toplayacağınıza işarettir. Çok çok iğne görmek, hayır durumunuzun düzeleceğine yorumlanır.

Bekâr bir kimsenin rüyada iğne görmesi, evlenmeye işâret eder.

Fakir bir kimsenin rüyada iğne görmesi, halinin yye dönmesine ve rızka işâret eder.

Rüyada görülen iğne, iplik geçirmek cihetiyle kadınla da tabir edilmiştir.

Bazen rüyada iğne görmek, kendisi ile iyi geçinilen erkek ve kadına işâret eder.

Rüyada eline bir iğne aldığını görmek, iğne sahibinin işlerinin düzgünlüğüne, dağınık işlerinin toplanması ve düzelmesi için arzu ettiği şeye işâret eder.

Rüyada iğnesinin kaybolduğunu yahut ça­lındığını görmek, rüya sahibinin işlerinin bo­zulmaya yaklaştığına, fakat tam bozulmadan kurtaracağına işârettir.

Rüyada görülen bir iğne, işlerin salahına işâret ettiği gibi; rüyada iki, üç ve dört iğne görmek de aynı şeye işâret eder.

Rüyada insanların elbiselerini diktiğini gör­mek, insanlara nasihat etmeye ve onların ara­sını ıslah etmeye işârettir.

Fakir bir kimsenin kendi elbisesini diktiğini görmesi, zengin olmaya işâret eder.

Rüyada bir kimsenin kendi elbisesini dikti­ğini görmesi, dağınık ve perişan işlerininyolu- na girmesine işâret eder.

Hali bozuk olan bir kimsenin kendi elbise­sini diktiğini görmesi, davranışlarını düzene koymaya işârettir.

Rüyada iğne ile yırtık, eski ve sökük elbise­yi sağlam ve kuvvetli bir şekilde diktiğini gör­mek, gıybet ve kötülüklerden tövbe etmeye ya da günâhlarından istiğfar etmeye işâret eder.

Rüyada iğneyi yediğini görmek, kendisine zarar gelecek bir kimseye sırrını söylemeye işâret eder.

Rüyada birisine iğne battığını görmek, o kim­seyi ayıplamaya işârettir; sonra kendisi de başkaları tarafından ayıplanma ile karşı karşjya kalır.

Rüyada toplu iğne görmek, mal toplamaya ve işlerin güzel idaresine işâret eder. Toplu iğne kazanca, idare ve tasarrufa da işarettir.

İğne görmek, bekâr için evlenmeye, fakir için halinin iyiye dönmesine işaret eder. Eline bir iğne aldığını görse, iğne sahibinin işlerinin düzgünlüğüne, dağınık işlerinin toplanması ve düzelmesi için arzu ettiği şey üzerine işaret eder. Tane üzerinde iplik varsa yahut iğne ile dikiş dikiyorsa rüyayı görenin halinin iyi olmasına, dağınık ve düzensiz işlerinin toplanmasına işaret eder. Dikiş diktiği iğnesinin kırıldığını veya yarıldığını görse halinin kötü olacağına ve işlerinin düzensiz gideceğine ve bozulacağına alamettir. Eğer iğnesinin çalındığını görse o kimsenin işlerinin bozulmaya yaklaştığına, fakat tam bozulmadan kurtaracağına işarettir. İğne rüyada, kendisiyle iyi geçinilen erkek ve kadına işaret eder.

İğneyi yediğini gören, kendisine zarar gelecek birisine sırrını söyler. Eğer bir kimse rüyada insanların elbiselerini diktiğini görse, insanlara nasihat eder ve onların arasını ıslah etmeye çalışır. Kendi elbisesini diktiğini gören kimse, fakir ise zengin olur, dağınık işleri yoluna girer. Hali bozuk ise davranışlarını düzene sokar. Eğer iğne ile yırtık, eski ve sökük elbiseyi sağlam ve kuvvetli bir şekilde diktiğini görse o kimse gıybet ve kötülüklerden tevbe eder.

Evli bir kimsenin rüyada elinde çuvaldız olduğunu görmesi, kız çocuğuna işâret eder. Hanımı hamile olmayan bir kimsenin rüya­da elinde çuvaldız olduğunu görmesi, yolcu­luğa işâret eder. Bazen de çuvaldız iğne görmek, karınız hamile ise kız çocuğu doğuracağına, hamile değilse, seyahat edeceğinize işarettir.

Az olup da kendisiyle iş görülen ve dikiş yapılan iğne, çok olup da kendileriyle az iş yapılan iğnelerden hayırlıdır ve bu rüya dağı­nık işlerinin süratli olarak düzenlenme zama­nının gelişini gösterir.

Rüyada iğne üzerinde iplik görmek yahut iğne ile dikiş diktiğini görmek, rüyayı görenin halinin iyi olmasına, dağınık ve düzensiz işle­rinin toplanmasına işâret eder. İğnede iplik olup dikiş diktiğini görmek, dileğinin olacağına, halinin düzeleceğine işinin yoluna gireceğine işarettir.

Rüyada dikiş diktiği iğnesinin kırıldığını veya yarıldığını yahut elinden alındığını gör­mek, halinin kötü olacağına ve işlerinin dü­zensiz gideceğine ve bozulacağına işârettir.

Rüyasında elindeki iğne ile bir şeyini diktiğini gören kişinin, işlerinin düzelip yoluna gireceğine ve muradına ereceğine işarettir.

Yorum Yap