Rüyada Hutbe Okumak

Yorum Yok -

Bir kimsenin rüyada minbere çıkıp hutbe okuduğunu görmesi, bir hayra ereceğine şan ve şerefinin artacağına, işarettir. Rüyasında kendisinin minbere çıka­rak hutbe okuduğunu görmesi, bir hayır ve menfaate nail olmasına işarettir denmiştir.

Bir kadının rüyasında hutbe okuduğunu görmesi, iyi bir kimse ile evleneceğine işaret eder. Bazı yoruma göre ise, kadının rüya da hutbe okuduğunu görmesi, iyi sayılma­mıştır. O kadın için bu rüya, mahcup olacağına utanacak bir iş yapmasına işaretle yorumlanmıştır.

Rüyada minber üzerinde hutbe okuduğu­nu görmek, yüce makama işâret eder.

Ehil olmayan bir kimsenin rüyada hutbe okuduğunu görmesi, zarar ve ziyana uğra­maya, üzüntü ve kedere duçar olmaya işâret eder.

Devlet reisinin rüyada minber üzerinde hutbe okuduğunu görmesi, adalet ve iyi ida­reye işâret eder.

Hutbe okurken minberden düştüğünü gör­mek, bulunduğu mevkiden atılacağına işârettir.

Rüyada minbere çıkmak istediği halde bu­nu yapamadığını görmek, arzu ve isteklerine kavuşamayacağına işâret eder.

Hutbeyi güzel bir şekilde okuduğunu, hutbe hakkındaki sözlerini bitirdiğini, halkın susarak ona baktıklarını ve namazını da dinî kaidelere göre tamamladığını gören kimse, bir vilayete vali olur ve orada bulunan halk, ona sayg1 gösterir ve itaat ederler.

Yorum Yap