Rüyada Hizmetçi Görmek

Yorum Yok -

Rüyada hizmetçi görmek, hayra yorumlanır. Kendisinin hizmetçi olduğunu görenin, mevkide ve işinde yükseleceğine delalet eder.

Kişinin rüyada hizmetçi görmesi, hayır ve berekete işâret eder.

Rüyada evinde birtakım hizmetçilerin ol­duğunu görmek, şan ve şerefe ve makamın yüceliğine işâret eder.

Yüksek memuriyette olan birinin rüyada halka hizmet ettiğini görmesi, hizmetinin makbuliyetine işâret eder.

Kişinin rüyada kendisini hadim yani hiz­metçi olarak görmesi, emanet ehli bir kimse olduğuna işârettir.

Rüyada sözü iyi, yüzü güzel bir hizmetçi görmek, müjdeli ve sürür verici habere delâlet eder.

Rüyada bir kimseyi kendisine hizmetçi (hadim) tuttuğunu görmek, makamın yüksek­liğine ve rızkın genişliğine işâret eder.

Rüyada görülen dindar ve temiz yüzlü hizmetçi, hayırlı yardımcıya işârettir.

Rüyada kadın hizmetçinin tebessüm ede­rek kişiye doğru gelmesi, sevinçli habere işâret eder.

Rüyada kadın hizmetçide gözlenen çirkin­lik, üzüntü ve isabet edecek bir kedere işârettir.

Hizmetçinin sokak ortasında yakışıksız davranışta bulunması, halk içinde çıkacak fit­neye işâret eder,

Rüyada hizmetçi (halayık) veya cariye gör­mek, üzüntü ve kederden kurtulmaya ve ele geçecek nîmete delâlet eder.

Rüyada hizmetçiyi sattığını görmek, sıkın­tılı günlerin geleceğine işârettir.

Yorum Yap