Rüyada Hicret Görmek

Yorum Yok -

Rüyasında bir yerden başka bir yere hicret (göç) ettiği­ni gören kimse, hayatında maddi ve manevi büyük bir de­ğişiklik olacağına ve bundan büyük faydalar elde edeceği­nize ve böylece daha mutlu bir hayata kavuşacağınıza işa­retle tabir olunur.

Yorum Yap