Rüyada Hayır Yapmak

Yorum Yok -

Bir hayır yapmadığını gören kimse, harbediyorsa muzaffer olmaz. Eğer ticaret yapıyorsa zarar eder.

Rüyasında bir hayır yaptığını gören kimse, di­lek ve muradına kavuşur ve mal sahibi olur, şeklinde yo­rumlanır.

Rüyasında bir hayır istenip de yapmadığını gören kimse, ticaret yapıyor, esnaflık yapıyorsa, zarar edeceğine işaret­le tabir edilir.

Bir kimsenin rüyada herhangi bir hayır işlediğini görmesi, iyi sayılır. Hayırla yorumlanır. Rüyasında birtakım çocuk­ları sünnet ettirdiğini görmek veya onlara elbiseler alıp giydirdiğini görmek, dünya ve ahiret işlerinin yolunda gi­deceğine işaret olarak yorumlanmıştır.

Rüyasında bir hayır çeşmesi yaptırdığını veya bir su kabından suyu hayır için dağıttığını görmek hep hayır ola­rak yorumlanmıştır. Hayır için kurban kesip dağıtmak da büyük hayırla yorumlanmıştır.

Rüyada bir hayır işlediğini görmek, rüya sahibinin muradına ermesine ve arzusuna ka­vuşmasına işâret eder.

Rüyada Allah Teâlâ’nın rızası için malını harcadığını görmek, hayırlı mala sahip olmaya işâret eder.

Rüyada hayırdan kaçtığını görmek, dünya ve âhiret mahrumiyetine işâret eder.

Ticaret ehli bir kimsenin rüyada hayırdan kaçtığını görmesi, ticaretinde zarara uğraya­cağına işâret eder.

Yorum Yap