Rüyada Harman Görmek

Yorum Yok -

Rüyada harman, uzun bir uğraşıyla biriktirilen maldır. Bazı yorumcular, harman, sahibine başkasının kazancından isabet edecek mala, veya öğreneceği ilme yorumlanır, demişlerdir.

Bir kimsenin rüyada bir harman veya harman yeri görmesi, zahmet ve meşakkatle kazanacağı mal ve paraya işarettir.

Rüyasında bir harman yerinde harman dövdüğünü gör­mek, rüya sahibinin para biriktirmeye çalıştığına işarettir.

Rüyada harman veya harman yeri görmek, ilim ve mal sahibi olacağınıza harmanı yanmış görmek, evinizdeki ma­lınızı kaybedeceğinize, harman veya harman yeri satın almak, ya­kın zamanda idareli ve tutumlu bir kadınla veya bir erkekle evle­neceğinize, kendinizi harman dövdüğünüzü görmek, kazancınız­dan tasarruf ederek birikim yapacağınıza işarettir.

Rüyada harman görmek, uzun bir meşgu­liyetle biriktirilen mala işâret eder.

Bazen rüyada harman görmek, başkasının kazancından rüya sahibine isabet edecek mala yahut öğrenilecek ilme işârettir.

Rüyada harmanın yandığını görmek, mal ve nîmet cihetinden felâkete işârettir.

Harman ya da harman yeri satın almak, yakın zamanda idareli ve tutumlu biriyle ev­lenmeye yorumlanır.

Yorum Yap